Bezpečnost práce | Požární ochrana | Hoferica.cz

Bezpečnost práce | Požární ochrana | Hoferica.cz

Hoferica.cz

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Školení PO a BOZP

Bezpečnost staveb

Prodej, servis a revize HP

Prodej, servis a opravy hydrantů

Instalace a kontroly PBZ

Činnost osoby odborně způsobilé v oblasti PO, BOZP a prevenci rizik


Naším cílem je poskytovat profesionální služby při dodržování zásad účelnosti,
efektivity a hospodárnosti.

Vlastním inovativním přístupem i díky poctivému vnímání zpětné vazby, služby neustále vylepšujeme.

Klademe vysoké nároky nejen na odborné znalosti, ale i dovednosti nezbytné pro kvalitně odvedenou práci.
 

Zákazníkům nabízíme zejména profesionalitu s garancemi, flexibilitu, inovativní přístup a
technologickou vyspělost.

Neustále zdokonalujeme služby.

V rámci poradenství BOZP a PO chceme nabízet co nejjednodušší a nejúčinnější řešení.

Neustále sledujeme nové trendy a snažíme se využít dlouholetých zkušeností ve prospěch našich zákazníků.

Obecně chceme být pro každého zákazníka pevným opěrným bodem.

Dbáme na příjemnou spolupráci se zákazníky.


 
Administrace
© copyright 2015 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved 7.1